TICKETMASTER

11.000 maal dank!

Onze sector bloedt, maar gelukkig biedt het steunfonds LIVE2020 financiële hulp in moeilijke tijden. Dankzij de vele giften van bedrijven en particulieren kon begin november reeds een eerste schijf van bijna 180.000 euro worden vrijgemaakt.  

Ook jullie, de ticketkopers, toonden zich solidair. En gul! Bovenop elke bestelling die jullie de afgelopen maanden bij ons plaatsten gaven we jullie de keuze om een extra bijdrage te leveren voor LIVE2020. En dat deden jullie massaal.

Al jullie donaties samen brachten tot nu toe ruim 11.000 euro op! Het is een hartverwarmend lichtpunt in deze donkere periode. En daarvoor zijn we jullie extreem dankbaar!